Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
07/10/2018

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Фондът организира представяне пред научната общност на Насоките за кандидатстване за обявените конкурсиза 2018 г.  На 19.07.2018 г. от 10:00 ч. документите ще бъдат представени в гр. Бургас (в зала на Областната управа). Представянето е открито за всички, които се интересуват от конкурсите.

още...

07/10/2018

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Фондът организира представяне пред научната общност на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за 2018 г.   На 23.07.2018 г. от 14:00 ч. представянето ще бъде в гр. София (в големия салон на Българска академия на науките). Представянето е открито за всички, които се интересуват от конкурсите.

още...

07/09/2018

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 9 571 429 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

 

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 5 714 286 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

 

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 1 000 000 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

 

още...

06/14/2018

На 13 юни 2018 г. по инициатива на Медицински университет (МУ)-Пловдив в зала 5 на аудиторния комплекс на университета се проведе информационна среща на научната общност в града и представители на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) по въпросите на Европейското научно пространство (ERA-NET) и участието на фонда в транснационална инициатива EuroNanoMed на изследователска мрежа ERA-NETCofund.

още...

06/12/2018

 

Уведомяваме ви, че поради настъпил технически проблем свързан със сайта на ФНИ, отговори на всички постъпили въпроси ще бъдат дадени със закъснение, за което най-учтиво молим за извинение.

От ръководството на ФНИ

още...

06/09/2018

 В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии или като оценители. За удобство, информационната форма на български език за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии е една. Към нея са приложени и съответните заявления.

още...

05/14/2018
В съответствие с чл. 91, ал 3 на Правилника на ФНИ, Фондът организира представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2017 г. и на Годишната оперативна програма на ФНИ за 2018 г. пред научната общност. Представянето ще се състои на 21 май, понеделник, 2018 г. от 15:00 в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ 1.
ФНИ кани на представянето учени от висши училища, институти на БАН и ССА и други научни организации.

още...

04/10/2018

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed