Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
05/03/2019

В конкурса за проекти по ПРОГРАМА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ със срок за подаване на проектни предложения до 28 февруари 2019 г. бяха получени 156 проектни предложения.  Осем проектни предложения - ФНИ 124, ФНИ 143, ФНИ 153, ФНИ 210, ФНИ 224, ФНИ 256, ФНИ 264 и ФНИ 265  не са допуснати до научна оценка, тъй като не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост.

още...

04/25/2019

Уведомяваме Ви, че на 30 Април 2019 г. (вторник) ще работи само каса и деловодство.

Светли празници!     
Фонд „Научни изследвания“

 

 

още...

04/19/2019

Фонд „Научни изследвания“ информира, че предстои да бъде обявен международен конкурс по програма Southeast Asia - Europe, като ФНИ ще участва като финансираща организация за втора поредна година.

SoutheastAsia - Europe e обща инициатива на страните от Европейската общност и Югоизточна Азия за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финнасиране на научно-изследователски проекти.

още...

04/19/2019

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в шестия международен конкурс по програма CONCERT-Japan.

CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.

още...

04/11/2019

Научните резултати от три успешни проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), обещават да променят начина, по който социализираме културното наследство, да подобрят образователната среда, да спомогнат за характеризиране на лечебни растения и да изследват важни физични процеси в микросистемите. ФНИ представи трите успешни проекта на 10 април 2019 г.

още...

04/09/2019

В конкурса за проекти по ПРОГРАМА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ със срок за подаване на проектни предложения до 10.12.2018 г. бяха получени 63 проектни предложения.  Две проектни предложения, НТС/Индия 01/16  и НТС/Индия 01/65, не са допуснати до научна оценка, тъй като не са подадени и в двете страни. Оценяването на проектните предложения от страна на ФНИ приключи през месец март и оценките са утвърдени от ИС на ФНИ. По информация от индийската страна, научното оценяване там все още не е приключило.

още...

04/07/2019

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира серия от събития, насочени към популяризацията на резултати от научни проекти, финансирани от Фонда. На 10 април 2019 г. в гр. София ще бъдат представени три успешни научни проекта: за приложение на виртуална реалност към социализация на културното наследство, за характеризиране на лечебни растения с ползи за здравето и за изследване на неравновесни газови течения в микро и нано-системи. Домакин на събитието ще бъде Институтът по механика (ИМЕХ) към Българската академия на науките.

още...

03/23/2019

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 30 национални финансиращи организации от 24 държави.

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

още...

03/23/2019

Фонд  „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката има необходимост от изработката на нов уебсайт. С решение на Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“ от Протокол № 5 от 22.03.2018 год. е приета техническа и функционална спецификация на новия уебсайт. Спецификацията е публикувана на интернет страницата на Фонда тук.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed