08/12/2019

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) представи насоките за конкурсите на Фонда за 2019 г. на информационна среща в Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведена на 12 август. По време на срещата представители на ФНИ отговориха на въпроси от страна на академичната общност.

още...

08/09/2019

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА -  2019 г. “

още...

08/09/2019

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год.“

още...

08/09/2019

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.“

още...

08/05/2019

На 12 август 2019 г. /понеделник/ от 16 часа в Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ), Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) ще представи насоките за конкурсите на Фонда за 2019 г. В информационната среща ще участват представители на Фонда, към които академичната общност ще може да задава своите въпроси.

още...

07/31/2019

Уведомяваме Ви, че оценяването на проектните предложения по ПРОГРАМА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ от страна на Руската фондация за фундаментални изследвания  и от страна на Фонд „Научни изследвания“ приключи. Националните оценките са утвърдени от ИС на ФНИ с Протокол № 9 от 11 юли 2019 г. В момента се провеждат преговорите и се подготвя съвместен Протокол за решение на българо-руска комисия от представители на ФНИ и РФФИ.

още...

07/30/2019

Поради малкия брой постъпили заявления за членове на ВНЕК за конкурсите на ФНИ за 2019 г. по част от научните области ИС удължава срока за подаване на заявления до 20 август 2019 г. Текст на поканата и форми за заявления може да намерите на следната интернет страница: https://www.fni.bg/?q=node/937

 

още...

07/30/2019

Тъй като бюджетът на Фонд „Научни изследвания“ все още не е коригиран с одобрените от Министерски съвет допълнителни разходи за проектно финансиране в размер на 12,5 млн. лева, планираните конкурси "Финансиране на фундаментални научни изследвания", "Българска научна периодика - 2019 г.", и "Финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2019 г." се отлагат до коригирането на бюджета и утвърждаване на актуализирана Годишна оперативна програма на ФНИ за 2019 г.

още...

07/30/2019

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed