Съобщение

Следните проектни предложения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г .“​ не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПН36/25 от 25.09.2019 г. и от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПМ-33/7 от 26.09.2019 г. и КП-06-ПМ-33/9 от 26.09.2019 г. Посочените проектни предложения не са допуснати до научна оценка. Останалите проектни предложения, подадени в двата конкурса са допуснати до научна оценка.

Проектни предложения за конкурса по Националната научна програма ВИХРЕН с акроними STEMNICHE и ISSD:am не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост и не са допуснати до оценяване. Останалите проектни предложения, подадени в конкурса са допуснати до научна оценка.

Всички проектни предложения, подадени за конкурса по Националната научна програма Петър Берон и НИЕ отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост и са допуснати до оценяване.