ФНИ в медиите

   14.12.2018 г.  В Регионален исторически музей "Стою Шишков" – Смолян се проведе работна среща за представяне на културното наследство на Смолян и общината в рамките на 2019 г., под надслов "На 100 км от Европейската столица на културата – Пловдив 2019". По време на работната среща бе представен и проект "Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие", с водещ партньор ИЕФЕМ, БАН, финансиран от Фонд "Научни изследвания".

Медийни отразявания: 1  2  3

 

  13.12.2018 г.  Постиженията в научноизследователската дейност бяха представени на Единадесетата годишна научна сесия на УНСС – 2018 в Голямата конферентна зала.  Сега университетската научна общност работи по 100 проекта, по-голямата част от които са финансирани от държавната целева субсидия за НИД. Редица проекти са по оперативните програми на ЕС, има международни проекти по други програми и по Фонд "Научни изследвания", посочи зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев.

Медийни отразявания: 1

 

  07.12.2018 г.  В навечерието на 8 декември, Студентската учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“ към Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“, получи ценно дарение. Лабораторията „Културно-историческо наследст во“ към Филиал Силистра на Русенския университет е създадена през 2013 г. по фонд „Научни изследвания“ с цел да обедини и насърчи студенти с интереси в областта на хуманитаристиката, поради което в работата ѝ са включени предимно студенти от специалностите „Български език и чужди езици“.

Медийни отразявания: 1

 

   23.11.2018 г.  Групата за изворен фолклор при Народно читалище "Христо Ботев 1935" от селото с хилядолетна история, работи съвместно със студенти и докторанти от УниУБИТ по проект на Фонд "Научни изследвания" с ръководител гл.ас.д-р Диана Стоянова от 2016 година.

Медийни отразявания: 1 2 3 4

 

  21.11.2018 г.  В зала "Русе" на Историческия музей ще бъде представена книгата на проф. д-р Николай Ненов "100 артефакта от героичното време. Визуални разкази в музея". Изданието представя епохата на българското национално Възраждане чрез експонатите, съхранени в музеите. В книгата участват с експонати 33 музея от цялата страна. Изданието е част от проекта "Следите на героичното време" на Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН и Регионален исторически музей - Русе, финансиран от Национален фонд "Научни изследвания".

Медийни отразявания: 1 2 3 4 5 6

 

   21.11.2018 г.  От 7 до 9 ноември 2018 г. се проведе четиринадесетата Международна конференция "SPACE, ECOLOGY, SAFETY – SES 2018", организираната от Института за космически изследвания и технологии на Българска академия на науките (ИКИТ-БАН), Българското астронавтично дружество и Представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО в България. Тази година тя бе посветена на 30-годишнината от Научната програма "Шипка" и полета на българския космонавт Александър Александров. Домакин на Конференцията и тази години беше Руският културно-информационен център (РКИЦ) в София, а финансовата подкрепа е от Фонд "Научни изследвания" по Проект ДПМНФ 01/20 – 23.08.2018.

Медийни отразявания: 1

 

  19.11.2018 г.  ИМИ към БАН развива фундаменталните и приложни изследвания по математика и информатика В момента учените от Института работят по 15 научно изследователски и научно-приложни теми от т. нар. вътрешноинституционални проекти на Академията, а през последните три години учени от Института са работили по 22 проекта, финансирани от фонд "Научни изследвания", от които 15 са по конкурси за финансиране на фундаментални научни изследвания, три по конкурси за финансиране на научни изследвания на млади учени, а 4 проекта са по конкурси за двустранно научно сътрудничество, от които два с Австрия и два с Русия.

Медийни отразявания: 1

 

   12.11.2018 г.  На 8 и 9 ноември 2018 г. в гр. Сливен в рамките на Табакови научни четения – 2018 се проведе научна конференция "Местни култури и музейни стратегии", организирана от екипа на проект "Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие", финансиран от Фонд "Научни изследвания", с базова организация Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, в партньорство с Община Сливен, Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" – Сливен, Регионален исторически музей – Русе и Регионален академичен център – Сливен.

Медийни отразявания: 1

 

                                                                                                                                                                                                                                  >>>      Следваща страница