Конкурси за програми ЕРА-НЕТ и други международни конкурси

Конкурси за програми ЕРА-НЕТ и други международни конкурси

 

Фонд „Научни изследвания“ участва в следните международни програми ЕРА-НЕТ:

 

BiodivERsA: www.biodiversa.org

CHIST ERA:www.chistera.eu

Core Organic: www.coreorganic.org

FLAG ERA: www.flagera.eu

M-ERA:https://m-era.net

Quant ERA: https://ncn.gov.pl/quantera
ERA.Net RUS Plus: http://www.eranet-rus.eu/

 

Обща информация за програмите ЕРА-НЕТ и участието на ФНИ в тях: презентация

Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите. Специфичните изисквания, общи условия за участие, областите, в които ФНИ ще финансира проекти, формите за кандидатстване и др., са определени в общите правила за конкурса, обявен от съответната програма ЕРА-НЕТ.

 

Обявени конкурси:

 

SEAsiaJFS

 

 

ERA.Net RUS Plus:
http://www.eranet-rus.eu/en/196.php

Flag ERA:

https://www.flagera.eu/flag-era-launches-its-second-call-for-transnational-projects-in-synergy-with-the-graphene-flagship-and-human-brain-project/

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/pre-announcement/

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/information-and-networking-day/

 

QUANT ERА:

https://ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2017?language=en

 

CORE Organic:

http://coreorganicplus.org/currently/nyhed/artikel/pre-announcement-of-the-core-organic-call-2016-with-cofunds-from-the-eu

 

Предаване на проектни предложения:

 

 

Въпроси и отговори: