Нов сайт на Фонд "Научни изследвания"

bnsf.bg

На 25 март 2023 г. се навършиха 15 години от обявяването на  Фонд „Научни изследвания“ за самостоятелно юридическо лице.

Фонд Научни изследвания на 15 години

На 5 април от 10 часа в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН, ул. „15-ти ноември“ 1 Фонд „Научни изследвания” организира церемония по връчване на грамоти на най-успешни проекти, отчетени през 2022 г.

Ще бъдат връчени грамоти на до два успешни проекти по научни области – биологически науки, математически науки и информатика, медицински науки, науки за Земята, обществени науки, селскостопански науки, технически науки, физически науки, химически науки, хуманитарни науки, двустранно сътрудничество и ДКОСТ.

Ще бъдат изнесени кратки презентации на постигнатите резултати от работата по тези проекти и ползата на обществото от тях.

Фонд „Научни изследвания” кани всички желаещи да присъстват на тържествената церемония.

Успехи и постижения

В изпълнение на комуникационната си стратегия, ФНИ открива нова рубрика – „Успехи и постижения“ за популяризиране на водещи научни резултати, получени по проекти, финансирани от Фонда. Рубриката ще бъде включена в интернет-страницата на ФНИ и ще се актуализира и допълва текущо с одобрените от ИС предложения. Когато по даден проект са получени значими научни резултати или постижения, ръководителят на проекта трябва да изпрати информация за популяризиране на научния резултат по приложената форма. Описанието на резултата или постижението трябва да бъде разбираемо за неспециалисти и да е придружено с визуално представяне.

Цялата новина...

Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
12/06/2022

Във връзка със стартирането на новия съвместен конкурс по програма ERA-MIN 3 за финансиране на изследователски и иновационни проекти в областта на потреблението на суровини за укрепване на индустрията, Фонд „Научни изследвания“ съвместно с координаторите по програмата отправя покана към българските учени за участие в  информационен уеби

още...

11/18/2022

В съответствие с Насоките за конкурса Петър Берон и НИЕ 2022, проектните предложения, подадени по конкурса и допуснати за научна оценка по конкурс Петър Берон и НИЕ бяха оценени от независими чуждестранни оценители, които отговарят на изискванията за оценител по МСК-ИФ (MSCA-IF). Всички експерти са бивши или настоящи оценители на проекти по Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) в научните области, по които са подадените проектни предложения. 

още...

11/17/2022

Фонд „Научни изследвания“ организира среща на Общото събрание по програма CONCERT-Japan   

В дните 14-ти и 15-ти ноември 2022 г. Фонд „Научни изследвания“ беше домакин на среща на Общото събрание по програма CONCERT-Japan, която се проведе в представителната Зала „Акад. Иван Гешов“ в централната сграда на БАН. 

още...

11/08/2022

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
РЕЗУЛТАТИ

КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА -  2023 г. “

ИС разгледа постъпил доклад на ВНЕК относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Българска научна периодика – 2023 г.“ и взе решение за класиране и за финансиране на проекти по конкурса.

още...

11/04/2022

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2022 ГОД.“

още...

11/04/2022

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2022 ГОД.“

още...

11/04/2022

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Многостранен конкурс за научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион – 2022“

още...

10/28/2022

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
ПОКАНА

 Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в
„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ –2022“

още...

10/21/2022

Стартира процедурата за изпълнение на инвестиция С2.I1
„Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, операция „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

още...

Pages

Subscribe to Front page feed