Нов сайт на Фонд "Научни изследвания"

bnsf.bg

На 25 март 2023 г. се навършиха 15 години от обявяването на  Фонд „Научни изследвания“ за самостоятелно юридическо лице.

Фонд Научни изследвания на 15 години

На 5 април от 10 часа в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН, ул. „15-ти ноември“ 1 Фонд „Научни изследвания” организира церемония по връчване на грамоти на най-успешни проекти, отчетени през 2022 г.

Ще бъдат връчени грамоти на до два успешни проекти по научни области – биологически науки, математически науки и информатика, медицински науки, науки за Земята, обществени науки, селскостопански науки, технически науки, физически науки, химически науки, хуманитарни науки, двустранно сътрудничество и ДКОСТ.

Ще бъдат изнесени кратки презентации на постигнатите резултати от работата по тези проекти и ползата на обществото от тях.

Фонд „Научни изследвания” кани всички желаещи да присъстват на тържествената церемония.

Успехи и постижения

В изпълнение на комуникационната си стратегия, ФНИ открива нова рубрика – „Успехи и постижения“ за популяризиране на водещи научни резултати, получени по проекти, финансирани от Фонда. Рубриката ще бъде включена в интернет-страницата на ФНИ и ще се актуализира и допълва текущо с одобрените от ИС предложения. Когато по даден проект са получени значими научни резултати или постижения, ръководителят на проекта трябва да изпрати информация за популяризиране на научния резултат по приложената форма. Описанието на резултата или постижението трябва да бъде разбираемо за неспециалисти и да е придружено с визуално представяне.

Цялата новина...

Проекти по програми ЕРА-НЕТ

 

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. 
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ

Въпроси по конкурсната документация

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: 

fni-konkursi@mon.bg

Цялата новина...

Primary tabs

 
10/13/2022

В двата дни на фестивала, 8 и 9 октомври 2022 информационният щанд на Фонд Научни изследвания 

още...

10/07/2022

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени за допълване състава на Постоянната научно-експертна комисия (ПНЕК) по Технически науки.

още...

10/07/2022

В двата дни на фестивала, 8 и 9 октомври 2022, може да посетите информационния щанд на Фонд Научни изследвания в Зона НАУКА на ниво 1, сграда „Джон Атанасов” на София Тех Парк.

На щанда ще представят своите резултати девет научни екипа, получили финансиране за своите проекти от Фонд Научни изследвания.

Сред учените, с които може да се срещнете са: 

още...

10/07/2022

Информация за недопуснатите проектни предложения от научни области – Обществени науки, Науки за Земята, Химически науки, Физически науки, Биологически науки, Медицински науки, Математически науки и информатика, Селскостопански науки, Хуманитарни науки и Технически науки по "Конкурс за финансиране на фундаментални н

още...

10/04/2022

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в деветия съвместен конкурс по програма DUT (Driving Urban Trasitions).

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

  • Positive Energy Districts 
  • 15-minute City 
  • Circular Urban Economies

Покана за кандидатстване:  https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/

още...

09/16/2022

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в деветия съвместен конкурс по програма BiodivMon.

Тема на конкурса: „Подобрен транснационален мониторинг на биоразнообразието и екосистемните изменения в полза на науката и обществото“

(Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society)

още...

09/09/2022

Приключи подаването на проектните предложения по конкурсите на ФНИ за фундаментални научни изследвания – 2022 г. и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed