12/06/2022

Във връзка със стартирането на новия съвместен конкурс по програма ERA-MIN 3 за финансиране на изследователски и иновационни проекти в областта на потреблението на суровини за укрепване на индустрията, Фонд „Научни изследвания“ съвместно с координаторите по програмата отправя покана към българските учени за участие в  информационен уеби

още...

11/18/2022

В съответствие с Насоките за конкурса Петър Берон и НИЕ 2022, проектните предложения, подадени по конкурса и допуснати за научна оценка по конкурс Петър Берон и НИЕ бяха оценени от независими чуждестранни оценители, които отговарят на изискванията за оценител по МСК-ИФ (MSCA-IF). Всички експерти са бивши или настоящи оценители на проекти по Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) в научните области, по които са подадените проектни предложения. 

още...

11/17/2022

Фонд „Научни изследвания“ организира среща на Общото събрание по програма CONCERT-Japan   

В дните 14-ти и 15-ти ноември 2022 г. Фонд „Научни изследвания“ беше домакин на среща на Общото събрание по програма CONCERT-Japan, която се проведе в представителната Зала „Акад. Иван Гешов“ в централната сграда на БАН. 

още...

11/08/2022

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
РЕЗУЛТАТИ

КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА -  2023 г. “

ИС разгледа постъпил доклад на ВНЕК относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Българска научна периодика – 2023 г.“ и взе решение за класиране и за финансиране на проекти по конкурса.

още...

11/04/2022

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2022 ГОД.“

още...

11/04/2022

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2022 ГОД.“

още...

11/04/2022

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Многостранен конкурс за научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион – 2022“

още...

10/28/2022

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
ПОКАНА

 Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в
„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ –2022“

още...

10/21/2022

Стартира процедурата за изпълнение на инвестиция С2.I1
„Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, операция „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

още...

Pages

Subscribe to Front page feed