10/26/2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
РЕЗУЛТАТИ

КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА -  2022 г. “

още...

10/14/2021

 Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в съвместен конкурс Biodiversa+, в рамките на Европейското партньорство в областта на биологичното разнообразие.

  В съвместната инициатива BiodivRestore участват 45 финансиращи организации от 33 държави.

още...

10/11/2021

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, всички подадени проектни предложения в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г. се допускат до научно оценяване.

още...

10/07/2021

Писмата за установени несъответствия при проектни предложения от научната област Хуманитарни науки за "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год." и "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год." бяха изпратени до ръководителите на проектните предложения в началото на септември.

още...

09/28/2021

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, всички подадени проектни предложения в Конкурс "БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2022" се допускат до научно оценяване.

още...

09/28/2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2021 ГОД.“

още...

09/28/2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2021 ГОД.“

още...

09/27/2021

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, всички подадени проектни предложения в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма „Рила“ се допускат до научно оценяване на проектните предложения.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed