09/09/2021

На 08.09.2021 г. от 13.30 ч. в сградата на Министерството на образованието и науката се проведе първото заседание на новия Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“ с мандат септември 2021 – септември 2023 г. Заседанието бе открито и водено от проф. Нели Косева, заместник-министър на образованието и науката. Министърът на образованието и науката, проф. Николай Денков, очерта основните задачи пред Фонда и пожела успешна работа на новия Изпълнителен съвет.

още...

08/23/2021

Писмата за установени несъответствия при проектни предложения от научната област Хуманитарни науки за "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год." и "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год." ще бъдат изпратени до ръководителите на проектните предложения в началото на септември, за да не се създават затруднения при коригиране на несъответствията (когато това е допустимо) през август.

още...

08/20/2021

В съответствие с приетата от Министерски съвет Национална научна програма "ВИХРЕН-2021" Изпълнителният съвет на ФНИ прие документите по конкурса и документите са изпратени за съгласуване в съответствие с процедурата, предвидена в Правилника на Фонда. Предвижда се, след осигуряване на целевото финансиране, конкурсът да бъде обявен през септември 2021 г. 

още...

08/20/2021

Във връзка с постъпило запитване по ННП "Петър Берон и НИЕ" на интернет страницата на Фонд "Научни изследвания" е дадена възможност за съобщение за търсене на партньори по проекти. Страницата включва два компонента:

- връзки към публични интернет страници, включващи интернет адресите на висши училища и институти на БАН и ССА на английски език (където са налични).  

още...

07/16/2021

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

още...

07/15/2021

Подаването на проектните предложения по „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА РИЛА“ приключи.
По конкурса са подадени общо 19 проектни предложения.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed