„ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020

Фонд „Научни изследвания“ ще представи над 50 научни проекта на млади учени по време на мащабно отворено събитие на 12 и 13 март

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) е основен национален инструмент за подпомагане на научни изследвания и стимулиране на млади учени чрез финансиране на проекти в различни научни направления. С тази своя функция той играе основна роля за развитието на науката в България. Представянето на резултатите от научната работа пред граждани, представители на медиите, на академичната общност и на държавната администрация, е особено важно днес.

В съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на ФНИ, Фондът организира събитие „ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020 в периода 12-13 март в гр. София. Представянията ще се проведат в Нова конферентна зала на Ректората на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (адрес: бул. Цар Освободител 15, Ректорат на СУ, Северно крило, II етаж).

Целта на събитието е младите учени – ръководители на проекти от всички научни области, финансирани от ФНИ в конкурсната сесия за проекти за научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2017 г., да представят резултатите от изпълнението на проектите си и тяхното значение за обществото. Представянията ще бъдат чрез 10 минутни презентации, последвани от 5 минути време за въпроси и дискусия.  Приложено към писмото ще намерите разпределението по научни области  в дните за провеждане на представянията.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: „ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020
Период на провеждане: 12-13 март 2020 г., гр. София
    Място: Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ

Ден: 12 март 2020 г., 09:00 до 16:15 часа
ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ:
Селскостопански науки
Математически науки и информатика
Физически науки
Технически науки

Ден: 13 март 2020 г., 09 до 18:30 часа
ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ:
Обществени науки
Хуманитарни науки
Биологически науки
Медицински  науки
Химически науки
Науки за Земята

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:

Пълна програма на събитието „ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020