Удължаване срока за изпълнение на текущи проекти, финансирани от ФНИ

Срокът за изпълнение на текущия етап на проекти, финансирани от ФНИ, се удължава с 2 месеца като за това удължение не е необходимо да се изпраща уведомление във ФНИ. За по-голямо удължение на срока за изпълнение на проекта, за промяна във финансовите планове или друга промяна по проекта, трябва да се изпрати уведомление в съответствие със стандартната процедура. 

Уведомленията и всички документи, които не изискват да бъдат внесени лично в Деловодството, да бъдат изпращани сканирани по електронен път на адрес: fni2012@mon.bg, или чрез пощенски или куриерски услуги на пощенския адрес на ФНИ.