Международният център по генетично инженерство и биотехнология (ICGEB) предоставя нови възможности за финансиране на научни проекти за изследвания върху COVID-19

В рамките на ежегодната си програма за финансиране на научни проекти (CRP Grant Funding Programme) Международният център по генетично инженерство и биотехнология (ICGEB), със седалище в Триест, Италия, отваря допълнителна процедура за набиране на проекти, насочени към изследвания върху COVID-19 за изследователи от страните членки на ICGEB. България е дългогодишен пълноправен член на организацията. Проекти, представени съвместно с учени от лаборатории на ICGEB, ще се ползват с предимство.

Евентуалните одобрени проекти ще бъдат с продължителност от две до три години с финансиране от около 30 000 евро за година и ще влязат в допустимия максимален общ брой за страна-членка (3 стандартни научни проекта и 2 проекта за изследователи в началото на кариерата си). Срокът за получаване на CRP предложенията в проектите в ICGEB е удължен до 15 май, а за потвърждение от страна на контактните лица на съответната страна – до 15 юни 2020.

На страницата на ICGEB може да бъде намерена допълнителна информация и подробности (https://www.icgeb.org/activities/grants/).

За възникнали въпроси и при интерес за подаване на проектни предложения следва да бъде потърсено и контактното лице за България:

проф. д-р Димитър Джилянов, Агробиоинститут към ССА,

email: d_djilianov@abi.bg; ddjilianov@gmail.com