СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със значителното удължаване на срока за подаване проектни предложения по конкурса за двустранно сътрудничество с Русия и поради големия брой постъпили проектни предложения, Изпълнителният съвет на ФНИ взе решение за промяна на сроковете по оценяване на проектните предложения по конкурса:

Административна проверка: до 15.08.2020 г.

Научна оценка: до 30.09.2020 г.

Заседание на двустранна комисия: до 20.10.2020 г.

Решение на ИС за финансиране: до 1.11.2020 г.