Съобщение във връзка с подадените проектни предложения в „Конкурс за българска научна периодика– 2020 год.“

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, осъществена от ВНЕК по Българска научна периодика, всички подадени проектни предложения в „Конкурс за финансиране на българска научна периодика - 2020 год.“ се допускат до научно оценяване.