Удължаване на срока за подаване на проектни предложения в конкурсите по програма Southeast Asia-Europe JFS

Фонд „Научни изследвания“ информира, че съгласно решение на Управтелния комитет по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS) се удължава срокът за подаване на проектни предложения в двата текущи конкурса, както следва:

5th JFS Call (S&T):

- Инфекциозни заболявания (включително COVID 19)

- Нанотехнолотии

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 15 декемви 2020 г.

 

6th JFS Call :

- Дигитално здраве (включително инфекциозни заболявания)

- Биоикономика

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 15 януари 2020 г.

 

Допълнителна информация относно условията за участие в двата конкурса можете да намерите на следния адрес: https://www.fni.bg/?q=node/1151