Резултати от „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – Русия 2019-2020 г.“

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

   РЕЗУЛТАТИ

   „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България - Русия 2019-2020 г.“

Резултати от оценяването на проектните предложения
Списъкът с резултатите от оценяването на проектните предложения по "Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България - Русия 2019-2020 г." е приет с решение на ИС с Протокол 39 от 06.11.2020 г.

 
Проекти, одобрени за финансиране
 На основа на оценяването на проектите от българска и руска страна и Документ за решение на двустранната комисия беше приет списък на проектите, които да бъдат одобрени за финансиране. Списъкът на проектните предложения, утвърдени за финансиране е утвърден с Решение на ИС с Протокол № 41/20.11.2020 г.:

 Извлечение от Протокол 41 от 20.11.2020 г. от заседание на ИС на ФНИ