Фонд „Научни изследвания“ представя проекти за върхови български научни изследвания на Софийския фестивал на науката 2021

 На 15 и 16 май 2021 г. Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) традиционно се включва с двудневен щанд в Софийския фестивал на науката, който ще се проведе в София Тех Парк, сграда „Джон Атанасов“.

На щанда на ФНИ, разположен в зона „Наука“ на Форум ниво 1, всеки посетител ще може да се запознае с дейността на Фонда, който подкрепя финансово проекти на български учени, работещи в университети, научни институти и организации, занимаващи се с научно-изследователска дейност. Периодично на щанда ще гостуват и бенефициенти на ФНИ – учени, които са ръководители на проекти, подкрепени по Националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ННП „ВИХРЕН“), аналог на конкурсите на Европейския изследователски съвет (ERC), и на Националната научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (ННП „Петър Берон и НИЕ“), аналог на дейностите по програмите „Мария Склодовска-Кюри“ на РП „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия (ЕК).

Сред част от темите на проектите, чиито ръководители ще гостуват на щанда на ФНИ, са: равен и справедлив достъп до образование; по-ефективни батерии; ускоряване и прецизно насочване на химичните реакции; подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми чрез 3D-модели; създаване на активни микро и наночастици с приложение във фармацията и медицината; изследвания на слънчеви изригвания с помощта на нови наблюдения, моделиране, и изкуствен интелект и др. Всеки посетител ще може да зададе лично своите въпроси на българските учени и да разбере повече за тяхната работа.

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и изисквания.