Покана към учени за членове на ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество на ФНИ

 В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянна научно-експертна комисия (ПНЕК) по Двустранно и международно сътрудничество.

 Кандидатите за членове на ПНЕК трябва да отговарят на изискванията на Правилника на ФНИ и да изпратят в деловодството на ФНИ (на посочения по-долу адрес на електронна поща) попълнена информационна форма и заявление за участие в съответната ПНЕК, придружени със списък с научните публикации и кратко CV. Заявлението трябва да е подписано и сканирано.

  Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес fni2012@mon.bg.

 Писмата следва да бъдат изпратени с копие до FNI-IS@mon.bg.

 Краен срок за изпращане на документи за членове на ПНЕК: 03 септември 2021 г.

Документи:

 Информационна форма и заявления за кандидати за членове на Постоянни научно-експертни комисии (на български език)

 Минималните изисквания са посочени в ПФНИ