Съобщение във връзка с Конкурс "БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2022"

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, всички подадени проектни предложения в Конкурс "БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2022" се допускат до научно оценяване.