Съобщение във връзка с „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г.

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, всички подадени проектни предложения в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г. се допускат до научно оценяване.