Обява

 За конкурсите, които Фонд "Научни изследвания" предстои да обяви тази година:

 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.;

 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.;

 - Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г.“

 

ще се кандидатства електронно в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес: https://enims.egov.bg