Резултати от оценяването и класирането на постъпилите възражения по конкурси на ФНИ за 2021 и 2022 г.

На заседанието си от 24.06.2022 г., Протокол 19, Изпълнителният съвет на ФНИ разгледа и прие доклада на Комисията по възраженията относно разглеждане на допустимостта, оценяването и класирането на постъпилите възражения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“ и Конкурс „Българска научна периодика – 2022 год.“. Дейността на комисията е осъществена в съответствие с процедурите по чл. 61, ал. 3, от Правилника на ФНИ и Правилата за определяне на състава и за работата на експертната комисия по възраженията към ФНИ. Няма недопуснати за разглеждане от комисията поради неоснователни мотиви в постъпилите възражения. Резултатите от разглеждане на възраженията и решенията на Изпълнителния съвет на ФНИ са публикувани в следните таблици:

Оценяване и класиране на проектните предложения по постъпили възражения:

По „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“

По Конкурс „Българска научна периодика – 2022 год.“

 

Проектни предложения, определени за финансиране в съответствие с процедурата по чл. 61, ал. 7 от Правилника на ФНИ и с Годишната  оперативна програма на ФНИ за 2022 г., утвърдена от Министъра на образованието и науката:

По „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021  год.“

По Конкурс „Българска научна периодика – 2022 год.“