Указания за попълване и подаване на проектни предложения в СУНИ


Фонд „Научни изследвания“ изготви указания за попълване и подаване на проектни предложения по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г. и  Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г. чрез Системата за управление на национални инвестиции (СУНИ), https://enims.egov.bg/.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2022 Г.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКОРАНТИ – 2022 Г.