Фонд Научни изследвания ще участва в Софийския фестивал на науката

В двата дни на фестивала, 8 и 9 октомври 2022, може да посетите информационния щанд на Фонд Научни изследвания в Зона НАУКА на ниво 1, сграда „Джон Атанасов” на София Тех Парк.

На щанда ще представят своите резултати девет научни екипа, получили финансиране за своите проекти от Фонд Научни изследвания.

Сред учените, с които може да се срещнете са: 

  • доц. д-р Карекин Есмерян от Института по физика на твърдото тяло – БАН,
  • проф. дмн Петър Бойваленков от Института по математика и информатика – БАН,
  • доц. Христо Попов от Национален археологически институт с музей при БАН,
  • доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова от Института за литература – БАН,
  • проф. Людмил Антонов и доц. д-р Даниела Антонова от Института по електроника – БАН,
  • проф. д.с.н. Валентина Миленкова от Югозападния университет "Неофит Рилски",
  • гл. ас. д-р Яна Янчева от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН,
  • проф. Стефан Панайотов от Националния Център по заразни и паразитни болести,
  • доц. д-р Диана Рабаджиева от Института по обща и неорганична химия - БАН.

 Пълната програма на фестивала може да видите тук:
 https://beautifulscience.bg/demonstraczii/zona-otkrivatel-i-zona-nauka/