Покана към учени за допълване състава на ПНЕК по Технически науки

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени за допълване състава на Постоянната научно-експертна комисия (ПНЕК) по Технически науки.

 За регистрация като член на ПНЕК е необходимо да се попълни информационна форма на български език и съответното заявление към нея.

 Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до: aleksandrova@mon.bg .

 Краен срок за изпращане на документи за членове на ПНЕК: 14 октомври 2022 г.

  Документи:

 - Информационна форма и заявления  за кандидати за членове на Поястоянни научно-експертни комисии (на български език)

 Минималните изисквания са посочени в ПФНИ.