Сигнали за нередности по План за възстановяване и устойчивост на България

Сигнали за нередности, свързани с изпълнение на процедурите по компонент „Иновативна България“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 1 „Укрепване на научноизследователския и иновационен потенциал и ускоряване на интернационализацията на националната иновационна екосистема“, операция 2 - Подкрепа за успешно оценени, но не финансирани проектни предложения на ВУ и научноизследователски организации по Рамкова програма „Хоризонт Европа“ по туининг и катедри на ЕНП; както и стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски университети в България",
мога да бъдат подавани до Фонд "Научни изследвания“
по следните начини:
-  По пощата на адреса на Фонд “Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет. 3;
-  На място във Фонд “Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет. 3;
-  В деловодството на Фонд “Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет. 3;
-  По електронна поща rrp.fni@mon.bg;
-  Чрез обаждане на телефон 088 6182 666.