Фонд „Научни изследвания“ организира среща на Общото събрание по програма CONCERT-Japan

Фонд „Научни изследвания“ организира среща на Общото събрание по програма CONCERT-Japan   

В дните 14-ти и 15-ти ноември 2022 г. Фонд „Научни изследвания“ беше домакин на среща на Общото събрание по програма CONCERT-Japan, която се проведе в представителната Зала „Акад. Иван Гешов“ в централната сграда на БАН. 

CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.
В рамките на двудневната среща се състоя заседание на Научния комитет по програмата, по време на което бяха обсъдени резултатите от оценяването на проектните предложения, подадени за участие в конкурса през 2022 г. Тази година представител от страна на България в Научния комитет беше проф. дфн Вера Маринова от Института по оптически материали и технологии на БАН.
През втория ден от събитието представителите на финансиращите организации разгледаха възможните сценарии за финансиране на проектите в съответствие с резултатите от международното оценяване. Съвместно с членовете на Научния комитет беше обсъдена научната стойност на подадените проекти и се приеха направените препоръки, които да бъдат включени в насоките за предстоящия конкурс през 2023 г.