Съобщение


Уважаеми колеги, уведомяваме ви, че поради годишна профилактика на информационните системи, деловодството на Фонд "Научни изследвания" няма да работи от 22.02.2023 г. до 24.02.2023 г. включително.

Кореспонденцията може да изпращате на електронния адрес на Фонда fni2012@mon.bg.

На проектните предложения, подадени през Системата за управление на национални инвестиции (СУНИ) в посочения период, ще бъдат издадени входящи номера с дата 27.02.2023 г.

Междинни и окончателни отчети ще бъдат приемани от 27.02.2023 г., като крайните срокове ще бъдат съобразени с наложеното прекъсване на работата на деловодната система на ФНИ.

 

Извинете ни за причиненото неудобство.