Най-успешните проекти, отчетени през 2022 г., отличи Фонд „Научни изследвания”

 

Над 60% от проектните предложения за 2022 г. са с най-висока оценка за изпълнение

Официална церемония по връчване на грамоти на най-успешните проекти, отчетени през 2022 г., към  Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) се проведе на 5 април в зала „Проф. Марин Дринов” на  Българската академия на науките (БАН). Ръководителите на отличените 22 проекта представиха по време на церемонията резултатите от работата на екипа  и приносите на проектите към обществото.

Отбелязване на най-успешни проекти, отчетени през 2022

Във всяка от научните области Научно–експертните комисии на Фонд „Научни изследвания” са определили по два успешни проекта. ФНИ реши всяка година да връчва грамоти на най-успешните отчетени проекти и церемонията по награждаване да стане традиция.Наградите бяха връчени от  членовете на Изпълнителния съвет и управителя на Фонд „Научни изследвания“ проф. Юрий Кълвачев.

Наградените проекти са на екипи от Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Технически университет – София, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ и Националния център по заразни и паразитни болести.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Албена Чавдарова приветства участниците в церемонията като отбеляза, че финансирането на научни изследвания се е увеличило двойно от 2017 г. Разбира се, ние като учени знаем, че това не е достатъчно, посочи тя.

Професор Чавдарова на церемонията по връчване на грамоти на най-успешните проекти отчетени през 2022

Фонд „Научни изследвания“ продължава да финансира научни изследвания с фундаментален характер от една страна, а от друга страна да финансира и проекти на млади учени, каза в приветствието си проф.Чавдарова и определи това като изключително важно. От наградените 22 проекта, 16 се ръководят от жени учени, отбеляза още зам.-министърът. Това е огромно постижение не само за нашата наука, но и в европейски план. В рамките на ЕС това е една от основните цели – повече жени да се включват в науката и иновациите, подчерта проф. Чавдарова.

Управителят на ФНИ проф. Юрий Кълвачев откри церемонията и представи актуални данни за дейността на Фонд „Научни изследвания“. През 2022 г. бяха обявени 14 конкурса за финансиране на проекти за научни изследвания, като са подадени над 550 проектни предложения, съобщи той. Разгледани са два пъти повече отчети, отколкото през 2021 г - от тях над 60% са получили най-висока оценка за изпълнение. Проф. Юрий Кълвачев каза, че са отчетени над 5100 публикации, от които 1386 статии са реферирани в Scopus. Това са 20% от реферираните в Scopus публикации от България, което е повишение с 2% в сравнение с 2021 г. Над 560 учени-експерти от страната и чужбина са включени в процесите на оценка  на научните проекти. През изминалата година изцяло преминахме към електронно подаване на проектни предложения, предстои електронно подаване и на отчетите към ФНИ, информира проф. Кълвачев.

Проф. Кълвачев на церемонията по връчване на грамоти на най-успешните проекти, отчетени през 2022 г.

Фонд „Научни изследвания“ ще има нова интернет страница www.bnsf.bg, която ще стартира до дни, съобщи на церемонията управителят на ФНИ.

Наградите „Знак за изключителен принос за развитието на българската наука“ бяха връчени на учени, свързани с дейността на ФНИ. За работата им по Националните научни програми „Вихрен“ и „Петър Берон и НИЕ“ бяха отличени проф. Соня Илиева от СУ „Св. Климент Охридски“  и проф. Зара Желева-Черкезова от Института по катализ на БАН.

На церемонията по награждаване присъстваха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, председателят на изпълнителния съвет проф. Желю Владимиров и представители на академичната общност.

Церемонията можете да гледате в YouTube канала на ФНИ и на страницата на фонда, където ще бъдат обявени и презентациите на проектите.

Със списъка на всички отличени проекти и работата на Фонд „Научни изследвания” през 2022  можете да се запознаете на: https://fni.bg/?q=node/1090