Обобщена справка за сключени договори с Фонд „Научни изследвания“ за периода 2008 г.-2012 г.

 

Ръководството на Фонд „Научни изследвания“ е убедено, че ПРОЗРАЧНОСТТА  в дейността на Фонда е най-сериозната гаранция за акумулиране на обществена подкрепа при изграждане позитивния облик на една отговорна държавна институция.

Необходимо е пълноценно информиране на обществеността за работата на Фонда по насърчаване на научните изследвания и конкретните дейности по финансиране на проекти. Прозрачността следва да се интерпретира в контекста на постигането и утвърждаването на определен информационен стандарт, който не подлага на съмнение ефективността в работата на Фонда и в същото време удовлеторява обществената потребност от публичност в дейността на институцията. Имаме амбицията да представим на обществото пълна картина за дейността на Фонда, както към настоящия момент, така и за изминалите години. Представянето на Обобщената справка за сключени договори с Фонд „Научни изследвания“ за периода 2008 г.-2012 г. е първата сериозна стъпка в тази посока. 

Справката подлежи на развитие и обогатяване, както по определени параметри за миналите периоди, така и за всичко случващо се днес във Фонда.  

Вярваме, че подобен подход ще стимулира съпричастността и разбирането на научните организации и учени към дейността на Фонда. 

 

  1. Обобщена справка за сключени договори с Фонд "Научни изследвания" 2008 г. - 2010 г. 
  2. Обобщена справка за сключени договори с Фонд "Научни изследвания"  2011 г. - 2012 г. 
  3. Регистрирани минимални помощи на Фонд "Научни изследвания"