ФНИ в медиите

07 май 2020 г.:  Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 2,4 млн. лв. за проектно финансиране на тематични конкурси, свързани с пандемията от COVID-19 чрез Фонд "Научни изследвания"
Медийни отразявания: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 март 2020 г.:  Областният информационен център-Варна подпомогна разпространението на анкета сред бизнеса в България, която се осъществява с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“. Проучването се реализира от екип на Университета по библиотекознание и информационни технологии, съвместно със социологическа агенция.
Медийни отразявания: 1

24 февруари 2020 г.:  Благодарение на Фонд „Научни изследвания” УниБИТ получава архива на акад. Ал. Божинов и започва сериозна работа върху разчитането на важни документи
Медийни отразявания: 1

24 януари 2020 г.: В Конферентната зала на Софийския университет започна двудневната научната конференция „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“. Организатори на научния форум са Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Събитието се осъществява по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.
Медийни отразявания: 1

07 януари 2020 г.: Фонд „Научни изследвания“ – същност и основни резултати през 2017-2018 г. Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) е основен инструмент за финансиране на научни изследвания на проектно-конкурсен принцип в страната. През 2017 г. бюджетът на ФНИ е 16.2 млн. лв, а през 2018 г. нараства до 23.7 млн. лв. През 2017 г. ФНИ обяви следните конкурсни сесии – „Конкурс за финансиране на научни изследвания“, „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти“ и „Научна периодика“, които имаха за цел повишаване квалификацията на научните кадри, както и поощряване на проекти с участието на млади учени.
Медийни отразявания: 1 2

07 януари 2020 г.: Момче от Козлодуй стана Студент на годината за 2019 г. Иван Маринов, който е и активен член  в три научноизследователски проекта към Фонд "Научни изследвания". Той  е студент четвърти курс в специалност "Топлоенергетика и ядрена енергетика" и от две години  е стипендиант на АЕЦ "Козлодуй". Призът бе връчен лично от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева на официална церемония, която се проведе под патронажа на министъра на образованието Красимир Вълчев.
Медийни отразявания: 1

25 декември 2019 г.:  Презентация за традиционната китайска медицина в София. На 9 декември гост-лектори от китайската провинция Дзянси изнесоха презентации за традиционната китайска медицина в София на събитие, целящо установяването на двустранни отношения в тази сфера, съобщи агенция Синхуа. Негови организатори бяха Фонд „Научни изследвания" със съдействието на китайското посолство в България и катедрата по органична химия и фармакогнозия на Софийския университет „Св. Климент Охридски". В събитието участваха 30 университетски преподаватели, учени и практикуващи лекари.
Медийни отразявания: 1

13 декември 2019 г.:  Учени от Софийския университет спечелиха престижни конкурси за проекти по Националните научни програми "ВИХРЕН" и "Петър Берон и НИЕ". Оценяването беше извършено от Фонд "Научни изследвания". В съответствие с насоките за конкурса „ВИХРЕН“ проектните предложения, подадени по конкурса и допуснати за научна оценка, бяха оценени от външни чуждестранни експерти. Всички експерти са бивши или настоящи членове на панели на Европейския изследователски съвет ERC в научните области, по които са подадените проектни предложения. Следвайки процедурите на ERC и насоките за конкурса, оценяването беше проведено на два етапа, като на всеки етап беше проведено заседание на панела. Решенията на заседанията бяха приемани с консенсус. Учени от Софийския университет спечелиха два от общо пет финансирани проекта.
Медийни отразявания: 1

11 декември 2019 г.: Как да задържим младите учени в България? Министерството на образованието и науката стартира национална програма "Млади учени и постдокторанти". Целта е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Проектът предвижда младите учени и постдокторантите да работят в приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017-2030 г., тематичните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 г., научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура на страната ни. Както и в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, в проекти, финансирани от Фонд "Научни изследвания" или Национални научни програми.
Медийни отразявания: 1 2

10 декември 2019 г. В София ще бъде представена колективна монография за българското присъствие в Солун. На 13 декември (петък) 2019 г. от 16 ч. на сцена на 4-тия етаж на 47-мия Софийски международен панаир на книгата в НДК ще бъде представена колективната монография Солун и българите: история, памет, съвремие. Тя е издание на Института за балканистика с Център по тракология, БАН, финансирано по проект на Фонд научни изследвания, МОН. Книгата съдържа текстове на двадесет и двама български, гръцки и турски учени, които на базата на неизползвани до момента извори разкриват неизвестни факти, представят нови проблеми и различни гледни точки, свързани с историческото българско присъствие и съвременните връзки на българите със Солун.
Медийни отразявания: 1

25 ноември 2019 г.: Фонд „Научни изследвания“ обяви класирането на проектните предложения в област „Математически науки и информатика“. Три от проектните предложения на учени от Института по математика и информатика са класирани сред най-високо оценените проекти в научна област “Математически науки и информатика”. Това са проектът на акад. Веселин Дренски „Групи и пръстени – теория и приложения“ с комплексна оценка 95 точки, „Алгебрични и геометрични методи за защита на данни“ с ръководител проф. дмн Петър Бойваленков с 93 точки и „Статистически методи за машинно обучение за данни с комплексна структура“ на проф. Евгения Стоименова, също с 93 точки.
Единственият спечелил финансиране проект в конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти за 2019 година в научна област “Математически науки и информатика” също е на учен от нашия институт. Това е д-р Виолета Николаева Иванова-Ролинг от секция „Математически основи на информатиката“. Нейният проект е на тема „Стратегии за подобряване на качеството на моделите, намерени от алгоритми за машинно обучение с приложение към квантовата томография“.
Медийни отразявания: 1

28 септември 2019 г.: В София между 11-13 октомври 2019 г. организират международна конференция по биоразнообразието. Събитието се организира с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" и спонсорството на издателство Pensoft.
Медийни отразявания: 1 2 3 4

15 септември 2019 г.: Виртуалното инженерство - основа на най-новите технологии за проектиране и производство – интервю с проф. д-р Илия Бояджиев, Доц. д-р Георги Тодоров
ТУ София, Център за виртуално инженерство. Дейността на центъра се финансира от проекти по FP6 и FP7, проект от Фонд „Научни изследвания” проекти, финансирани от ИАНМСП, средства от български и чуждестранни фирми (от лабораториите към центъра са реализирани успешно над 80 такива проекта).
Медийни отразявания: 1
06 септември 2019 г.: БАН създава кулинарна езикова карта на България. Учени от БАН подготвят дигитална кулинарна езикова карта на България. Документални видеа ще показват как се подготвят автентични български ястия на характерен диалект. Проектът е тригодишен и се финансира от фонд "Научни изследвания" към МОН. Кулинарната интерактивна карта на българската езикова територия стигна и до морето. Ръководителят на проекта доц. д-р Ана Кочева обясни, че целта е да се направи кулинарно райониране в лингвистичен аспект.
Медийни отразявания: 1 2

11 юли 2019 г.: Правителството осигури значителни средства за развитие на българската наука. Значителни средства за научни проекти осигури правителството на премиера Бойко Борисов, информира народният представител от ГЕРБ и член на парламентарна комисия по Образование и наука Станислава Стоянова. На последното си заседание Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 12,5 млн. лв. за проектно финансиране на българската наука чрез Фонд „Научни изследвания“. Средствата ще се предоставят по бюджета на МОН в рамките на предвидените разходи от централния бюджет за 2019 г. „Всичко това допълва настоящите политики по изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания и спомага за развитието на научния потенциал и международното ни сътрудничество“, коментира Станислава Стоянова.
Медийни отразявания: 1

10 юли 2019 г.: 12,5 МЛН. ЛЕВА СА ОДОБРЕНИ ЗА ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА ЧРЕЗ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 12,5 млн. лв. за проектно финансиране на българската наука чрез Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ).
С осигуряването на допълнителните средства ще се гарантира устойчивостта на финансирането на конкурсен принцип, каквато е основната цел на ФНИ. Ще се насърчат насочените и чистите фундаментални научни изследвания, ще се подпомогне българската научна периодика. Допълнителното финансиране ще позволи да се подпомогнат и проекти по двустранно научно-техническо сътрудничество в системата на висшето образование и науката в България.
С така предприетите механизми ще се допълнят настоящите политики по изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания, ще се подпомогне както развитието на научния потенциал и научните изследвания в България, така и международното ни научно сътрудничество.Медийни отразявания на събитието:
1 2 3 4 5 6 7 8

09 юли 2019 г.: От 1 до 5 юли в гр. София Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира „Седмица на бенефициентите на ФНИ“. Мащабно събитие, по време на което ръководителите на проекти от всички научни области, финансирани от ФНИ в конкурсната сесия за проекти за научни изследвания - 2017 г., представиха текущите резултати от изпълнението на първия етап на проекта. Представянията се проведоха в Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките, в Техническия университет - София и в Медицински университет - София. Официален гост бе г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката. „Науката не е затворена за света. Тя е полезна за хората, за бизнеса, за цялото общество, защото много от научните открития целят повишаване качеството на човешкия живот“, каза зам.-министър Ангелиева в своето обръщение. Събитието е в съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на ФНИ. Видеозаписи от представянията на проектите ще бъдат публикувани онлайн поетапно всяка седмица, с цел разпространение и достигане до по-голяма аудитория и запознаване на обществото с резултатите от работата на българските научни колективи, подкрепени от ФНИ. Първите представяния вече могат да бъдат намерени онлайн тук: https://nauka.bg/fni-sedmica-beneficienti-2019/

Медийни отразявания на събитието:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 юни 2019 г.: Интервю със зам.-министър Карина Ангелиева; „Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“ цели да привлече изследователи от чужбина и да ускори кариерното развитие на учени в български висши училища и научни организации. Програма „Вихрен“ е основно насочена към привличането и/или задържането в България на водещи изследователи, които да дойдат в страната и да развият нови научни колективи в перспективни области.Конкурсите по двете програми ще се изпълняват от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ)“.

Медийни отразявания: 1

 

14 юни 2019 г.: Международна конференция събира учени от осем държави. Научният форум се провежда със съдействието на Фонд „Научни изследвания“.

Медийни отразявания: 1

 

12 юни 2019 г.: ФНИ повишава от 20 на 30 хиляди лв. проектните средства за млади учени – интервю с проф. дмн Николай Лазаров, Председател на Изпълнителния съвет на ФНИ, по БНР-Радио София, http://bnr.bg/post/101130888/fni-povishava-ot-20-na-30-hiladi-lv-proektnite-sredstva-za-mladi-ucheni

Медийни отразявания: 1 2

 

03 юни 2019 г.: Международна конференция на тема „Културата, наследството и туризмът като фактори за устойчиво развитие на малките и средните градове: Европейската перспектива“ се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“ . Научното събитие бе организирано с подкрепата на Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката (Договор КП-06-МНФ/11), съвместно с Общинска администрация Благоевград и Българската социологическа асоциация. Събитието се проведе под знака на ENCATC, най-голямата Европейска мрежа за културни политики и културен мениджмънт.Медийни отразявания: 1

 

21 май 2019 г.: Учени подготвят кулинарна, езикова карта на България. Нова кулинарна карта ще покаже съхранените традиционни български храни. Разработва се в Института за български език по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН.

Медийни отразявания: 1 2 3 4

 

10 май 2019 г.: Излезе нова колективна монография Traditional Learning Theories, Process Philosophy and AI , в Белгийското издателство Chromatikon под редакцията на проф. Веселин Петров и с участието на доц. Марина Бакалова, доц. Росен Люцканов и докторант Лина Георгиева. Книгата е спонсорирана по проект към Фонд научни изследвания.

Медийни отразявания: 1

 

08 май 2019 г.: Софийски фестивал на науката 2019 г. ще се проведе от 09 до 12 май. Институционални партньори са Форум Демокрит, Българска академия на науките, Фонд “Научни изследвания“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски“, Съюз на учените в България, Посолство на Великобритания, UK Science & Innovation Network, Институт Сервантес, Италиански културен център, Унгарски културен институт, Полски културен институт, Посолство на САЩ, Министерство на отбраната, Атлантическият Клуб.

Медийни отразявания: 1 2 3

 

07 май 2019 г.: От 12 до 14 април в гр. Правец се състоя Пролетната научна конференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“. Събитието се организира от Асоциацията на лекарите по оториноларингология „Проф. д-р Стоян Белинов – ИСУЛ“, с председател проф. Диана Попова. В рамките на няколко дни, специалисти с утвърден опит в областта на оториноларингологията, обсъдиха идеи и постижения както в теоретичната сфера, така и в практиката. Д-р Тодор Попов от УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ сподели в своята лекция за работата си по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН.

Медийни отразявания: 1

 

23 април 2019 г. : На 23.04.2019 г. в зала 2 на Ректората, на СУ бе проведен втори, заключителен, семинар на тема: “GOTHIC RAIDS IN THE MID-THIRD CENTURY CE IN THE TERRITORY OF MODERN-DAY BULGARIA”. Събитието бе организирано в рамките на проект ДНТС/Австрия 01/11 – Scythica Vindobonensia и готските нашествия от средата на ІІІ в. сл. Хр. в днешните български земи“ с научни ръководители проф. Диляна Ботева и проф. Фриц Митхоф, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката по двустранна спогодба „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2016 г. – БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ“.

Медийни отразявания: 1

 

19 април 2019 г. : Връзка към уеб-страница с проекти на Българската академия на науките, част от които са подкрепени от Фонд „Научни изследвания“.

 

11 април 2019 г. Видео-представяне на финансиран от ФНИ научен проект на тема „Фитохимично и молекулярно-генетично характеризиране на лечебни растения от семейство Lamiaceae с високо съдържание на биологично активни вещества“, с ръководител проф. д-р Ира Станчева, Институт по физиология на растенията и генетика към БАН:  1 2 3

 

28 март 2019 г. Български учени от БАН и СУ създадоха батерия от ново поколение, която ще предизвика революция в съхраняването на енергия. Това е оригинална българска разработка на безопасна, евтина и безвредна за околната среда презаредима батерия на основата на натрий. Тя може да се комбинира с литиево-йонните батерии или дори да ги замени изцяло в редица приложения. Голямото постижение на нашите учени е разработката на нов тип електроди от достъпни материали като сулфатните соли, които са широко разпространени и могат да бъдат намерени дори и на Марс. Водеща организация в проекта е Институтът по обща и неорганична химия (ИОНХ-БАН) при БАН. Партньори са Институтът по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС-БАН) на БАН и Факултетът по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ (ФХФ-СУ). Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Медийни отразявания: 1 2 3
 

26 март 2019 г. Актуална статистика за участието на България в Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на ЕК. Към настоящият момент 234 български организации участват в 504 проектни консорциума. Фонд „Научни изследвания“ е на второ място в Топ 5 български публични организации, привлекли най-много средства по Рамковата програма.

Медийни отразявания: 1

 

21 март 2019 г. Институт по аграрна икономика (ИАИ) към ССА, Аграрен университет - Пловдив (АУ) и Нов български университет (НБУ): Представяне на проекта "Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България", финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Ще бъдат представени целите, дейностите, очакваните резултати и ефекти от разработването на проекта и приложението му в практиката. Участници: проф. д-р Димитър Николов - директор на ИАИ; проф. д-р Пламена Йовчевска - зам.-директор на ИАИ; проф. д-р Нина Котева - ръководител проект, ИАИ; проф. д-р Красимира Кънева - ръководител работен пакет, ИАИ; проф. д-р Храбрин Башев - ръководител работен пакет, ИАИ; доц. д-р Димо Атанасов - декан и координатор, АУ; доц. д-р Кристиян Хаджиев - координатор, НБУ. Поканени са представители на МЗХГ, ССА и асоциации в земеделието.

Медийни отразявания (видео): 1

 

12 март 2109 г. На 13 март конферентната зала на НУК в ТУ-Варна ще бъде проведена пресконференция, на която ще бъдат представени постигнатите резултати през първия етап и задачите за изпълнение през втория етап на проекта "Изследване на устойчивостта на електроенергийната система и управлението на честотата при преобладаващ дял на производство от възобновяема енергия" по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г.” на Фонд “Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката.

Медийни отразявания: 1

 

26 февруари 2019 г. Постери показват 33 реализирани проекта в Русенския университет по Фонд „Научни изследвания. Във фоайето на ректората беше открита постерна изложба, показваща резултатите от работата по проектите, финансирани по Фонд „Научни изследвания" през изминалата година. Представени са реализираните дейности по 33 проекта на колективи от университета в общо 27 научни направления. Девет от проектите са интердисциплинарни.

Медийни отразявания: 1 2 3 4

 

15 февруари 2019 г. На 12 и 13 февруари в София беше проведена обща среща на работните групи по проект COST CA16205 „Разбиране на процесите, свързани с резорбцията в стомашно-чревния тракт”, която беше организирана от Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство във Факултета по химия и фармация на Софийския университет. В срещата взеха участие над 120 делегати от 28 държави. Деканът на Факултета по химия и фармация акад. проф. Петър Кралчевски откри срещата с приветствие към делегатите. Официален поздрав към участниците и гостите на събитието беше отправен и от директора на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) маг. фарм. Богдан Кирилов. На срещата бяха представени общо 58 научни доклада, от които 14 устни и 44 постера. Във форума взеха участие световноизвестни учени в областта на лекарственото доставяне, сред които проф. Аугустинс (10000+ цитата, h-index = 57) и проф. Ван ден Мутер (11000+ цитата, h-index = 60) от Университета в Льовен, и проф. Уилсън от Университета в Стратклайд (7000+ цитата, h-index = 45). Дейността на екипа от Факултета по химия и фармация към Софийския университет по проекта е съфинансирана от Фонд "Научни изследвания" на МОН, договор No. ДКОСТ 01/12 от 23.11.2018 г.

Медийни отразявания: 1

 

 

13 февруари 2019 г. Недостигът на вода е основният ограничаващ фактор за световното земеделие и екосистемите, като цяло. При еволюцията си, различните растения са развили възможност да преживеят сравнително кратки периоди на по-слаб или по-силен воден недостиг. Така наречените възкръсващи растения са, обаче единствените, способни да преживеят пълно изсушаване на вегетативните им органи и то за дълго.

Балканският ендемичен вид Haberlea rhodopensis, е едно от само няколкото възкръсващи растения, обитаващи Европа. В рамките на двустранен проект, финансиран от Фонда за научни изследвания (ДНТС/Китай/01/7), учени от групата по Абиотичен стрес, с ръководител Проф. Димитър Джилянов от Агробиоинститут, Селскостопанска Академия и Лабораторията по Растителни ресурси с ръководител Проф. Ксин Денг от Института по Ботаника на Китайската Академия на науките проведоха транскрипотмен анализ на Haberlea rhodopensis в условията на засушаване и при възстановяване, с цел проучване на динамиката на генната експресия и връзката й с наличната физиологични и метаболитни данни. Изследването е публикувано наскоро в реномираното списание с отворен достъп BMC Plant Biology 2018 18:351 https://doi.org/10.1186/s12870-018-1566-0.

Медийни отразявания: 1

 

 

23 януари 2019 г. Специалисти от Института по математика и информатика при БАН и Историческия музей във Велико Търново разработват компютърна игра, наречена "Мисия опълченец". Тя е сериозна образователна игра, която е свързана с Руско-турската освободителна война. Идеята е учениците, играейки тази игра, да узнават по-любопитни факти, свързани с емблематичния момент от българската история, които не са описани в учебниците за седми клас, където се изучава Руско-турската война.

За разработката фонд "Научни изследвания" към просветното министерство е отпуснал 19 300 лв. Ръководител на проекта е д-р Николай Ноев от Института по математика и информатика при БАН

Медийни отразявания: 1 2

 

15 януари 2019 г.: Медицинският университет в Пловдив ще получи близо 180 000 лева за шест нови научни проекта през следващите три години. Финансирането идва от фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката.

Медийни отразявания: 1

 

14.12.2018 г.  В Регионален исторически музей "Стою Шишков" – Смолян се проведе работна среща за представяне на културното наследство на Смолян и общината в рамките на 2019 г., под надслов "На 100 км от Европейската столица на културата – Пловдив 2019". По време на работната среща бе представен и проект "Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие", с водещ партньор ИЕФЕМ, БАН, финансиран от Фонд "Научни изследвания".

Медийни отразявания: 1  2  3

 

 13.12.2018 г.  Постиженията в научноизследователската дейност бяха представени на Единадесетата годишна научна сесия на УНСС – 2018 в Голямата конферентна зала.  Сега университетската научна общност работи по 100 проекта, по-голямата част от които са финансирани от държавната целева субсидия за НИД. Редица проекти са по оперативните програми на ЕС, има международни проекти по други програми и по Фонд "Научни изследвания", посочи зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев.

Медийни отразявания: 1

 

  07.12.2018 г.  В навечерието на 8 декември, Студентската учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“ към Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“, получи ценно дарение. Лабораторията „Културно-историческо наследст во“ към Филиал Силистра на Русенския университет е създадена през 2013 г. по фонд „Научни изследвания“ с цел да обедини и насърчи студенти с интереси в областта на хуманитаристиката, поради което в работата ѝ са включени предимно студенти от специалностите „Български език и чужди езици“.

Медийни отразявания: 1

 

   23.11.2018 г.  Групата за изворен фолклор при Народно читалище "Христо Ботев 1935" от селото с хилядолетна история, работи съвместно със студенти и докторанти от УниУБИТ по проект на Фонд "Научни изследвания" с ръководител гл.ас.д-р Диана Стоянова от 2016 година.

Медийни отразявания: 1 2 3 4

 

  21.11.2018 г.  В зала "Русе" на Историческия музей ще бъде представена книгата на проф. д-р Николай Ненов "100 артефакта от героичното време. Визуални разкази в музея". Изданието представя епохата на българското национално Възраждане чрез експонатите, съхранени в музеите. В книгата участват с експонати 33 музея от цялата страна. Изданието е част от проекта "Следите на героичното време" на Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН и Регионален исторически музей - Русе, финансиран от Национален фонд "Научни изследвания".

Медийни отразявания: 1 2 3 4 5 6

 

   21.11.2018 г.  От 7 до 9 ноември 2018 г. се проведе четиринадесетата Международна конференция "SPACE, ECOLOGY, SAFETY – SES 2018", организираната от Института за космически изследвания и технологии на Българска академия на науките (ИКИТ-БАН), Българското астронавтично дружество и Представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО в България. Тази година тя бе посветена на 30-годишнината от Научната програма "Шипка" и полета на българския космонавт Александър Александров. Домакин на Конференцията и тази години беше Руският културно-информационен център (РКИЦ) в София, а финансовата подкрепа е от Фонд "Научни изследвания" по Проект ДПМНФ 01/20 – 23.08.2018.

Медийни отразявания: 1

 

  19.11.2018 г.  ИМИ към БАН развива фундаменталните и приложни изследвания по математика и информатика В момента учените от Института работят по 15 научно изследователски и научно-приложни теми от т. нар. вътрешноинституционални проекти на Академията, а през последните три години учени от Института са работили по 22 проекта, финансирани от фонд "Научни изследвания", от които 15 са по конкурси за финансиране на фундаментални научни изследвания, три по конкурси за финансиране на научни изследвания на млади учени, а 4 проекта са по конкурси за двустранно научно сътрудничество, от които два с Австрия и два с Русия.

Медийни отразявания: 1

 

   12.11.2018 г.  На 8 и 9 ноември 2018 г. в гр. Сливен в рамките на Табакови научни четения – 2018 се проведе научна конференция "Местни култури и музейни стратегии", организирана от екипа на проект "Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие", финансиран от Фонд "Научни изследвания", с базова организация Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, в партньорство с Община Сливен, Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" – Сливен, Регионален исторически музей – Русе и Регионален академичен център – Сливен.

Медийни отразявания: 1

 

                                                                                                                                                                                                                                  >>>      Следваща страница