ФНИ в медиите

  12.11.2018 г.  ВТУ бе домакин на конференция за алтернативните способи за разрешаване на спорове. Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник. Конференцията се провежда като част от двугодишен проект на университета, финансиран от фонд "Научни изследвания". Юридическият факултет на университета беше основен организатор на форума, заедно с още три факултета – исторически, философски и стопански.

Медийни отразявания: 1 2 3 4 5 6 7

 

  07.11.2018 г. Селскостопанската академия работи по 228 проекта и поддържа патенти за 350 сорта. 26 от проектите са финансирани от фонд "Научни изследвания", а 30 са с международно участие.

Медийни отразявания: 1

 

  03.11.2018 г.  В Белоградчик стартира работата по реализацията на съвместен проект между Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" в София и Московския държавен университет "М.В. Ломоносов" на тема: "Интердисциплинарни изследвания на геоложкото наследство и ландшафтното разнообразие в кандидатстващи геопаркове в България и Руската федерация", съобщава "Конкурент". Проектът се реализира по програмата за двустранно сътрудничество България – Русия и се финансира от фонд "Научни изследвания".

Медийни отразявания: 1

 

  25.10.2018 г.  Регионален исторически музей Бургас се включва в организацията на международната научна конференция "България, българите и светът" в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Форумът, посветен на темата "Владетел, държава и църква в Средновековните Балкани", ще се проведе във Велико Търново. Инициатор на форума е Историческият факултет и Центъра за медиевистични изследвания с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" към МОН, Фондация "Българска памет", Община Велико Търново, ВТУ, Регионалния исторически музей в Бургас и др.

 Медийни отразявания: 1 2 3 4 5 6

 

  24.10.2018 г.  Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 ще се проведе от 25 до 27 октомври 2018 г. в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Нейни организатори са Факултетът по математика и информатика и Факултетът по технически науки. Конференцията е частично финансово подкрепена от Фонд „Научни изследвания“.

 Медийни отразявания: 1 2

 

  24.10.2018 г.  Сто световноизвестни историци и медиевисти от България и още единадесет държави ще участват в международната научна конференция във ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий". Форумът е в чест на 60-годишнината на проф. Пламен Павлов. Именити учени, изследователи на темата "Владетел, държава и църква в Средновековните Балкани" – ще се включат с доклади и научни съобщения в пленарните заседания.  Конференцията се организира с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" към МОН, Фондация "Българска памет", Община Велико Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Регионалния исторически музей в Бургас, спомоществователи и частни лица.

Медийни отразявания: 1 2 3 4 5

 

  19.10.2018 г.   Международна научно-практическа конференция по проблемите на социално-икономическото райониране ще се проведе в Пловдив от днес до 21 октомври. Тазгодишното издание на форума е част от серията научни конференции под надслов "България на регионите", организирани от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Целта е да се представят резултатите от най-новите изследвания на традициите, съвременното състояние на съществуващите социално-икономически райони у нас, да се проведе дискусия относно регионалната политика на страната, като бъдат представени опитът и добрите практики на други държави. Форумът се провежда с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката.

Медийни отразявания: 1 2 3 


  13.10.2018 г.  219 учени от 16 държави се включиха в конференцията 111 Chemistry Conference (11СС) на Химическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Чуждестранните участници са от Алжир, Австрия, Великобритания, Испания, Индия, Косово, Македония, Монако, Нигерия, Пакистан, Русия, Саудитска Арабия, Турция, Унгария и Франция. В качеството си на международен форум, конференцията 11СС е съфинансирана от Фонд "Научни изследвания" по проект ДПМНФ 01/17 23.08.2018.

Медийни отразявания: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


  02.10.2018 г.  С Международна научна конференция започна тридневният "Форум отбранителни технологии 2018" в Шумен. Форумът е съвместна инициатива на Национален военен университет "Васил Левски", факултет "Артилерия, ПВО и КИС", Военна техническа академия "Фердинанд І" - Букурещ, Румъния, Университет за военни науки в град Варшава, Полша, Военновъздушна академия "Хенри Коанда", гр. Брашов, Румъния, Академия по технологии - град Резекне, Латвия, Военен университет по технологии, гр. Варшава, Полша. Проектът е съфинансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОН.

Медийни отразявания: 1

 

  01.10.2018 г.  На 28 септември 2018 г. в София се проведе международната конференция "Западните Балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция". Тя е в изпълнение на проект "Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България", финансиран от Фонд "Научни изследвания" при МОН (договор № ДН 20/2 от 11.12.2017 г.), координиран от Института за балканистика с Център по тракология, БАН.

Медийни отразявания: 1

 

 

 

 

                                                                                                                                                        <<<   Предишна страница