ПО ПОКАНА НА МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ В БЪЛГАРИЯ ПРИСТИГНА ЕВРОКОМИСАРЯТ ЗА НАУКА, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ Г-Н КАРЛОС МОЕДАС

По покана на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев на 8 октомври 2015 г. в България пристигна европейският комисар за наука, изследвания и иновации г-н Карлос Моедас. Основната цел на посещението на г-н Моедас бе да връчи на г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България, доклада и заключенията от партньорската проверка на националната система „Наука-иновации“ по инструмента Policy Support Facility (PSF) към Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.
На вашето внимание предоставяме Доклада и заключенията от партньорската проверка
Full report - Peer Review of the BG RI system under the PSF