Съобщение 27.11.2015г.

Уважаеми учени - членове на Изпълнителния съвет, членове на Постоянните научни комиси и рецензенти във Фонд "Научни изследвания"

Имам удоволствието да Ви съобщя, че днес бяха извършени плащания по поети към Вас финансови ангажименти от страна на Фонда.

Отново Ви изказваме нашите благодарности за добре свършената работа и проявеното търпение.

С уважение,
Геновева Жечева
Управител на Фонд "Научни изследвания"​ 

Съобщение