Конкурси за проекти за програми за двустранно сътрудничество – 2016г.

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурси за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г.“

 

 

Обявени конкурси за двустранно сътрудничество:

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес:  fni-konkursi@mon.bg

 

* * * Въпроси и отговори във връзка с Конкурси за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г.

 

 

Предаване на проектни предложения: