Резултати от Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България - Университетска агенция на франкофонията

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

РЕЗУЛТАТИ
„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2016 г. –
БЪЛГАРИЯ –УНИВЕРСИТЕТСКА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА“

 

Общо класиране, проекти, одобрени за финансиране и резервни проекти: резултати