Резултати от Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България - Франция

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

 РЕЗУЛТАТИ
КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2016 г. – БЪЛГАРИЯ - ФРАНЦИЯ“

 

Класиране на проектните предложения

 

Списък с оценяване и класиране на проектните предложения

Одобрение от двустранната комисия

 

Протокол от сесия на Българи-френската комисия за подбор на научни проекти, проведена на 11.01.2017 г., със списък на проектите, одобрени за финансиране и сумите за финансиране от българска и френска страна

Решение за финансиране

Решението за финансиране на одобрените проекти е взето с Протокол 55/31.01.2017 г.