Конкурс за заемане на длъжност

Уведомяваме Ви, че решаването на тест за длъжността:

1.        „Главен експерт – Секретар на НЕК“ ще се състои на 15.09.2017 год. от 09.00 часа в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.5, каб. 501;

2.       „Старши  експерт – Секретар на НЕК“ ще се състои на 15.09.2017 год. от 10.30 часа в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.5, каб. 501.

Резултатите от теста ще бъдат обявени в сградата на Фонд „Научни изследвания“, 3 етаж, деловодство до края на работния ден на 15.09.2017 год.

За датата, часа и мястото на събеседването ще бъдете уведомени допълнително по имейл и/или телефон.