КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА CMS ДЕТЕКТОРА МЕЖДУ МОН и ЦЕРН – 2018 г.

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА CMS ДЕТЕКТОРА МЕЖДУ МОН и ЦЕРН – 2018 г.“

 

Документи за конкурса:

 

Образци на документите за кандидатстване:

 

 

 Допълнителни документи:

 

 

  Предаване на проектни предложения:

 

Изисквания към оформянето на документите на електронен носител

 ***