КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – Университетска агенция на Франкофонията

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – Университетска агенция на Франкофонията“

 

Документи за конкурса:

 

Образци на документите за кандидатстване:

 

 

 Допълнителни документи:

 

 

  Предаване на проектни предложения:

 

Изисквания към оформянето на документите на електронен носител