Резултати от Конкурс за финансиране на научни изследвания в изпълнение на меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между МОН и ЦЕРН–2018г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

РЕЗУЛТАТИ

Конкурс за финансиране на научни изследвания в изпълнение на меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между министерството на образованието и науката на Република България (МОН) и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН)–2018г. 

 

ИС разгледа постъпил доклад на ВНЕК относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на научни изследвания в изпълнение на меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между министерството на образованието и науката на Република България (МОН) и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН)–2018г.“ и взе решение за класиране и финансиране на проекти по конкурса.

 

Резултатите са включени в следните списъци:

А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)

Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране

 

Резултати:

ЦЕРН/28  резултати