ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018

КОНКУРС  ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

КП-06-Н 22/1

КП-06-Н 22/2

КП-06-Н 22/3

КП-06-Н 22/4

КП-06-Н 22/5

 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ

КП-06-Н 26/1

КП-06-Н 26/2

КП-06-Н 26/3

КП-06-Н 26/4

КП-06-Н 26/5

КП-06-Н 26/6

КП-06-Н 26/7

КП-06-Н 26/8

КП-06-Н 26/9

КП-06-Н 26/10

КП-06-Н 26/11

КП-06-Н 26/12

 

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

КП 06 Н24-1

КП 06 Н24-2

КП 06 Н24-3

КП 06 Н24-4

 

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

КП 06 Н28-1

КП 06 Н28-2

КП 06 Н28-3

КП 06 Н28-4

КП 06 Н28-5

КП 06 Н28-6

КП 06 Н28-7

КП 06 Н28-8

КП 06 Н28-9

КП 06 Н28-10

КП 06 Н28-11

 

 

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

КП 06 Н29-1

КП 06 Н 29-2

КП 06 Н 29-3

КП 06 Н 29-4

КП 06 Н 29-5

КП 06 Н 29-6

КП 06 Н 29-7

КП 06 Н 29-8

КП 06 Н 29-9

КП 06 Н 29-10

КП 06 Н 29-11

КП 06 Н 29-12

 

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

КП 06-Х30/1

КП 06-Х30/2

КП 06-Х30/3

КП 06-Х30/4

КП 06-Х30/5

КП 06-Х30/6

КП 06-Х30/7

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

КП 06-Н25/1

КП 06-Н25/2

КП 06-Н25/3

КП 06-Н25/4

КП 06-Н25/5

КП 06-Н25/8

КП 06-Н25/9

 

ТЕХНИЧЕСКИ  НАУКИ

КП-06-Н27/1

КП-06-Н27/2

КП-06-Н27/3

КП-06-Н27/4

КП-06-Н27/5

КП-06-Н27/6

КП-06-Н27/7

КП-06-Н27/8

КП-06-Н27/9

КП-06-Н27/10

КП-06-Н27/11

КП-06-Н27/12

КП-06-Н27/13

КП-06-Н27/14

КП-06-Н27/15

КП-06-Н27/16

КП-06-Н27/17

КП-06-Н27/18

КП-06-Н27/19

 

БИОЛОГИЯ

КП-06-Н21/1

КП-06-Н21/2

КП-06-Н21/3

КП-06-Н21/4

КП-06-Н21/5

КП-06-Н21/7

КП-06-Н21/8

КП-06-Н21/9

КП-06-Н21/10

КП-06-Н21/11

КП-06-Н21/12

КП-06-Н21/13

КП-06-Н21/14

КП-06-Н21/16

КП-06-Н21/17

               

МЕДИЦИНА

КП-06-Н23/1

КП-06-Н23/2

КП-06-Н23/4

КП-06-Н23/5

КП-06-Н23-6

КП-06-Н23/7

КП-06-Н23/8

КП-06-Н23/9

КП-06-Н23/10

КП-06-Н23/13