Покана към учени за членове на ВНЕК, ПНЕК или като оценители

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии, Постоянна научно-експертна комисия по двустранно и международно сътрудничество или като оценители. За удобство, информационната форма на български език за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии е една. Към нея са приложени и съответните заявления. Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, трябва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:
m.stefanova@mon.bg  – за биологически науки и за медицински науки;
r.kondova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;
b.hadjieva@mon.bg – за физически науки, и за химически науки;
l.sotirova@mon.bg – за обществени науки и за хуманитарни науки;
aleksandrova@mon.bg – за технически науки и науки за Земята;
m.bakalova@mon.bg  - за двустранно сътрудничество.
За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-IS@mon.bg
 
Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 25 юли 2019 г.
Срок за изпращане на документи за оценители: текущ, но се препоръчва до 10.09.2019 г.

Документи: