Указания за отчитане изпълнението на проекти

Указания за отчитане изпълнението на проекти

Указания за оформяне и представяне на научния и финансовия отчет за изпълнението на етап или на целия проект

Обобщена информация за отчета

Публична информация за резултатите от проекта (на български език)

Публична информация за резултатите от проекта (на английски език)

Финансов отчет за 2019 г.

Указания за попълване на формите за финансов отчет за 2019 г.

Опис на финансовите документи

Други документи във връзка с отчитането:

Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания”

Наръчник във връзка с одита на финансовите разходи по проекти от регистрираните одитори

 

Правила за отчитане - 2017

Указания за научни отчети 2017

Информация за изпълнение на етап на проект

Правила за отчитане на разходите

Приложение 1 и 2 за одит