Видеозаписи от представяния на проектите по време на "Седмица на бенефициентите на ФНИ"

Видеозаписите от представянията на проектите  по време на "Седмица на бенефициентите на ФНИ" 2019 ще бъдат публикувани онлайн поетапно всяка седмица, с цел разпространение и достигане до по-голяма аудитория и запознаване на обществото с резултатите от работата на българските научни колективи, подкрепени от ФНИ. Качените до момента видеозаписи на представянията можете да откриете тук: https://nauka.bg/fni-sedmica-beneficienti-2019/