Българските научни списания на международната сцена: работна среща-семинар събра над 100 представители на академични журнали и институции

Над 100 представители на български академични журнали и научни и образователни институции се събраха по повод семинар на тема „Българските научни списания в международното научно пространство – преустройство на издателските модели, технологична модернизация, индексиране, разпространение и промотиране”, организиран от Фонд „Научни изследвания” (ФНИ), дирекция „Наука” към Министерството на образованието и науката (МОН) и научното издателство и технологичен иноватор „Пенсофт”.

 

Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ, подчерта огромното значение на преустройството на българската научна издателска дейност и отговори на въпроси, свързани с финансирането на научните списания с конкурс на ФНИ.

Срещи като тази са полезни за българските научни списания и Фонд „Научни изследвания” ще продължи да участва в тяхното организиране,” допълни той.

Екипът на „Пенсофт” засегна ключови елементи и иновации в публикуването, управлението и разпространението на академични издания в дигиталната ера. Те също нагледно представиха как тези предизвикателства биват посрещнати в списанията, публикувани посредством високотехнологичната и интегрална платформа ARPHA. Техните презентациите са налични онлайн*.

Основни теми бяха текущата световна инициатива за преминаване към свободен достъп до научни материали в деня на публикуване, известна като Plan S”; ексклузивното дигитализиране на печатните издания; оперативната съвместимост и достъпност на онлайн материали и данни; класическите и алтернативни метрики за измерване на популярността и значимостта на академичните публикации; както и спецификите при индексиране на научно списание.

Проф. Любомир Пенев, управител на „Пенсофт”, коментира:

В днешния повсеместен глобален технологичен подем академичната общност не само не бива да изостава. Редно е да е начело на тази революция. Такава е и целта на ARPHA - да осигурим платформа, окомплектована с пълен набор от услуги, които заедно да предоставят технологичния гръбнак, нужен както на утвърдени, така и на едва прохождащи научни списания, за да се изправят на международната сцена. Въпросите и притесненията от страна на българските издатели, които чухме днес, потвърдиха, че разбирането и желанието за промяна и модернизация са на лице, като е нужна само доза практическо ноу-хау.”

 

*Презентации:

 Технологична модернизация на издателския процес в условията на открит достъп и открита наука”, изнесена от проф. Любомир Пенев (управител, „Пенсофт”), достъпна от: https://arphahub.com/pdf/Seminar_Sofia_12_Sep_2019_Technological_Innovations.pdf.

Промотиране и маркетинг на научните списания в социалните мрежи и международното научно пространство”, изнесена от Илияна Кузмова (директор „Маркетинг”, „Пенсофт”), достъпна от: https://arphahub.com/pdf/Seminar_Sofia_12_Sep_2019_Promotion_and_Marketing.pdf.

 „Индексиране на научните списания в Web of Science, Scopus, DOAJ, MEDLINE и други международни индекси от първостепенно значение”, изнесена от проф. Павел Стоев (директор „Издателска дейност”, „Пенсофт”), достъпна от: https://arphahub.com/pdf/Seminar_Sofia_12_Sep_2019_Indexing_and_Archiving.pdf.

 

Допълнителна информация:

За издателство Пенсофт

Издателство Пенсофт е специализирано в издаването на научна литература, разработване на софтуер, уеб дизайн, в разпространение и популяризиране на научни знания. От създаването си през 1992 г. и досега издателството е ориентирано предимно към външните пазари за академична литература и е публикувало над 800 книги на автори от цял свят, основната част от които са на английски език. Издателство „Пенсофт“ е добре познато сред академичните среди по света със своите иновативни списания с отворен достъп – ZooKeys, PhytoKeys, MycoKeys, Nature Conservation, NeoBiota, Biodiversity Data Journal и много други. Издателството активно разработва нови инструменти и методи за публикуване на научни текстове и данни, разпространение на научна информация и технологии за семантично обогатяване на съдържанието на статиите на основата на XML.

 

За ARPHA

През 2013 г. Пенсофт създава ARPHA (Authoring, Reviewing, Publishing, Hosting, Archiving) – иновативна и в много отношения без аналог в световен мащаб – платформа за писане, редактиране и публикуване на данни и научни статии с изцяло XML базирана среда. Понастоящем на платформата се публикуват около петдесет научни списания на водещи научни институции и общности от различни страни на Европа и света. От началото на тази година и три български списания избраха ARPHA за своя издателска платформа.

 

Контакти:

 Проф. Любомир Пенев (управител, Пенсофт)

 penev@pensoft.net

 

Илияна Кузмова (директор Маркетинг”, Пенсофт)

marketing@pensoft.net

 

Проф. Павел Стоев (директор „Издателска дейност”, Пенсофт).

projects@pensoft.net