Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България - Австрия

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – България - Австрия“

 

Документи за конкурса:

Образци на документите за кандидатстване:

Допълнителни документи:

Предаване на проектни предложения: