03/16/2023

На 5 април от 10 часа в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН, ул. „15-ти ноември“ 1, Фонд „Научни изследвания” организира церемония по връчване на грамоти на най-успешни проекти, отчетени през 2022 г.

още...

03/15/2023

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма FLAG ERA. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти в областта на бъдещите и нововъзникващи технологии.

още...

03/15/2023

Информация за недопуснатите проектни предложения от „Многостранен конкурс за научно и технологично сътрудничество в Дунавски регион – 2022 г.“

още...

03/06/2023

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.NET (https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2023).

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В конкурса участват повече от 30 финансиращи организации с общ индикативен бюджет от 30 млн. евро.

още...

02/23/2023

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма ENUTC (Era-Net Cofund Urban Transformation Capacities).

още...

01/31/2023

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма QuantERA II. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Консорциумът обединява финансиращи организации от 28 европейски държави, с цел съвместно координиране и финансиране на изследователски проекти в областта на квантовите технологии.

още...

01/18/2023

Фонд „Научни изследвания“ напомня, че проектни предложения по  „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – Австрия – 2022“ се подават до 17:30 часа на 31 януари 2023 г. Подаването на проектно предложение изисква време за регистриране в системата СУНИ и нейното опознаване.

Силно препоръчваме проектните предложения да се подават възможно най-скоро и да не се изчаква последния момент. 

 

още...

Pages

Subscribe to Front page feed